Нормативні документи
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178 " Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськості. Відкрити
Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»; Відкрити
Інструктивно-методичнірекомендації щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладаху 2017/2018 навчальному році (Лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322) Відкрити
Лист КВНЗ «Харківськаакадемія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 Методичні рекомендації щодоорганізації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківськоїобласті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015№ 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину удошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» Відкрити
Інструктивно-методичнийлист Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007 «Про режимроботи дошкільних навчальних закладів» Відкрити
Інструктивно-методичнийлист Міністерства освіти і науки України №1/9-263 від 07.05.2007 «Проорганізацію обліку дітей дошкільного віку» Відкрити
Інструктивно-методичнийлист Міністерства освіти і науки України №1/9-583 від 04.10.2007 «Про системуроботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» Відкрити
Інструктивно-методичнийлист Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008 «Проздійснення соціально-педагогічного патронату» Відкрити
Інструктивно-методичнийлист МОН, молоді та спорту України №1/9-198 від 16.03.12 «Організація роботи вдошкільних навчальних закладах у літній період» Відкрити
Лист відвід 17.08.2005р. № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітейу дошкільних навчальних закладах» Відкрити
Методичнірекомендації щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку в умовах різнихформ здобуття обов’язкової дошкільної освіти (лист КВНЗ «Харківська академіянеперервної освіти» від 12.12.2012 № 1752) Відкрити
«Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах» (наказ Міністерстваосвіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059) Відкрити
«Інструкціяз організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» №298/227 від17.04.2006 та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердженняЗмін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальнихзакладах» та інші нормативні документиВідкрити

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальними положеннями Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. У межах особистісно-орієнтованого підходу зміст навчання передбачає гуманістичні підходи у вихованні кожної дитини в сукупності всіх її проявів, у тому числі й вікових, статевих, особливостей індивідуальної історії життя.

Кiлькiсть переглядiв: 537